Integritetspolicy

Vi på Dressforsport värdesätter dig som kund och vi respekterar självklart din personliga integritet.

Vi vill att du ska kunna känna dig helt trygg när du handlar hos oss. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Hos Dressforsport behandlas dessa i enlighet med gällande integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation).

De personuppgifter vi behöver behandla är för och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress.

Syftet med detta är för att kunna ge dig en bättre service när du handlar hos oss samt för att kunna ge dig en bättre upplevelse när du surfar på nätet. Vi använder oss även av personuppgifter för att kunna marknadsföra rätt produkter till dig så att våra riktade annonser innehåller sådant som kan vara av intresse för dig.

När du gör ett köp hos oss så begär vi in dessa uppgifter från dig som kund och de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra ett köp hos oss och för att vi ska kunna skicka din beställning och ge dig som kund en bättre service samt att vi ska kunna kontakta dig vid eventuella problem eller frågor. Vi behöver även dessa uppgifter i marknadsföringssyfte som riktade annonser och erbjudanden.

De personuppgifter som du lämnar till oss används enbart inom företaget men vi kan behöva dela vissa av dina uppgifter till våra tjänsteleverantörer för att du ska kunna ta emot aviseringar om paket som skickats till dig samt för att vi ska kunna ge dig den bästa möjliga servicen och för att du ska få de annonser och erbjudanden som vi har. I övriga fall lämnar vi aldrig ut dina personuppgifter till tredje part såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi lånar aldrig ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

I samband med att du blir prenumerant av vårt nyhetsbrev eller blir kund hos oss så samtycker du till att dessa personuppgifter lagras i vår kunddatabas tillsvidare samt att vi delar vissa av personuppgifterna till våra tjänsteleverantörer för att du ska kunna ta emot och se våra annonser och erbjudanden samt att du som kund ska få den bästa möjliga servicen från det att du gör ditt köp fram till leverans samt efteråt om något inte skulle uppfylla dina krav.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen när som helst. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har enligt lag rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till oss via e-post i sådana ärenden: [email protected]

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vill du veta mer eller har några frågor så ber vi dig att kontakta oss via e-post på: [email protected]